Begravning

Image

Begravning

Brödtext

Vår målsättning är att ge alla rätt hjälp till rätt pris. Det innebär att vårt fokus ligger på att kunna tillmötesgå den avlidnes och anhörigas önskemål, oavsett om det gäller en enkel eller en mer påkostad begravning. Oavsett om du vill möta oss personligen eller vill ordna allt via nätet. Priset beror på vilka val du gör och vilka tjänster och produkter du beställer
– det vill säga era önskemål!

För oss är det viktigt att du förstår att det är du som bestämmer vad som ska ingå i begravningsuppdraget, inte vi. Vill du göra mycket själv eller att önskemålet är en liten och enkel begravning i familjekretsen, så blir kostnaden också låg. Samtidigt har vi resurser och kunskap till att hjälpa dig med i princip allt som man kan tänka sig i samband med en begravning.

"Värdigheten mäts i att kunna tillmötesgå den avlidnes och anhörigas önskemål."

Aktuell kundprislista med vanligt förekommande tjänster och produkter

PDF – Prislista över vanligen förekommande varor och tjänster

Prisexempel

Besök gärna vår begravningsbyrå online "Beställa begravning på nätet".
Här finns uppdaterade prisexempel, produktpriser och möjlighet för dig att i lugn och ro jämföra olika alternativ för utformning av begravningen.

Vi vill hjälpa dig på dina vilkor. Många vill ha ett personligt möte, andra vill det inte. Några vill göra mycket själva, andra vill att vi på begravningsbyrån hjälper till med det mesta. Det är ni som ordnar med begravningen som själva bestämmer på vilket sätt och i vilken utsträckning ni vill anlita oss. Vi ska utifrån era önskemål meddela prisuppgift och kostnadsförslag. För oss på Gävle Begravningsbyrå är det viktigt att kunna erbjuda ett personligt möte för den som så önskar. Du är välkommen att besöka vårt kontor, eller om det passar dig bättre med ett hembesök.

Väljer ni att beställa begravningen via vår hemsida, bör det poängteras att man därmed också avtalar bort det personliga mötet. Kontakt sker via telefon och internet. Vi finns dock i närheten! Kanske vill du lämna något som ska följa med i kistan, eller vill lämna en minnessak som ska finnas på kistan under begravningsakten. Det går utmärkt att planera begravningen här på vår hemsida och därefter skicka in önskemålen till oss som ett underlag för ett personligt möte.

Valet är alltid ert!

Dokumentation

Innan vi verkställer vårt åtagande enligt era önskemål, överlämnar vi en skriftlig dokumentation med bland annat preliminär prisuppgift för ditt godkännande. Härigenom ges beställaren en rättmätig möjlighet att hemma i lugn och ro gå igenom beställningen och eventuellt korrigera någon detalj. De angivna kostnaderna för begravningsbyråns varor och tjänster som finns upptagna i dokumentationen, håller vi. Dvs vi tar inget extra för telefonsamtal, kontakt via e-post, antal anmälda till minnesstund etc. Önskar ni däremot ändra tid för redan bokad och bekräftad begravningsakt, eller att vi ägnar mycket tid åt att medla mellan familjemedlemmar som är oense, tar vi extra betalt för detta.

I dokummentationen finns också inloggningsuppgifter till "Din sida" här på hemsidan.
Där kan du i realtid se eventuell anmälningslista till minnesstund, beställda blommor, skicka meddelande direkt till din begravningsrådgivare etc.
Här finns också ett fakturaunderlag som automatiskt uppdateras vart efter vi får in fakturor på förmedlade varor och tjänster så som dödsannons, blommor, servering vid minnesstund mm. Vi anser att prisfrågorna ska vara odramatiska.

Vad kostar en begravning?

Man är ofta helt inställd på att ordna en fin begravning så att man inte tänker på dessa frågor. Men som i många andra sammanhang så finns kostnadsaspekten med även när man ordnar en begravning. Vi tycker den är viktig och arbetar målmedvetet för att ha en tydlighet i vår debitering och en öppenhet i prissättningen.

Mycket av det arbete som utförs vid en begravning sker i det dolda där du som anhörig inte är närvarande. Det är också här som många andra begravningsbyråer kapar kostnaderna. Vi utför alltid detta arbete på ett respektfullt och värdigt sätt i enlighet med våra egna krav och de auktorisationskrav vi är underställda. Vi utför alltid vårt arbete som om du som anhörig stod bredvid och tittade på. Exempelvis är vi alltid två personer som är med och kistlägger den avlidne, något som tyvärr inte är en självklarhet.

Via denna länk kan du se vad SBF skriver om begravningskostnader.

För eventuell gravsten och bouppteckning tillkommer;

* gravsten kostar från ca 5.000 kr och uppåt
* bouppteckning normalt mellan 6 000 - 10 000 kr

Förmedlade varor och tjänster

Debiteras enligt gällande prislista hos respektive leverantör.
Exempelvis annonser, blommor, extra sång och musik, borgerlig officiant, mat och dryck m m.

Vem betalar begravningen?

Kostnaderna för begravningen tas normalt ur dödsboet, inte från de efterlevande. Om det saknas tillgångar i dödsboet kan de efterlevande ansöka om bidrag från kommunen. Kostnader för gravplats, kremation, ceremonilokal, vissa transporter samt lokal för visning av avliden är redan betalda genom begravningsavgiften som tas ut via skattesedeln.