Planera begravning

Planera begravning

Brödtext

Besöket på begravningsbyrån

På den auktoriserade begravningsbyrån finns vi som är vana och kunniga när det gäller att hantera allt det praktiska kring ett dödsfall. Vår uppgift är att visa dig vilka valmöjligheter som finns för att vi tillsammans ska kunna utforma en önskad och personlig begravning - en hyllning till livet. Som ett led i att underlätta för Dig, är det vår målsättning att en och samma begravningsrådivare blir din personliga kontakt genom hela uppdraget.

 • Det som tas upp vid besöket hos oss:
 • Bokning av tid och plats för eventuell begravningsakt
 • Utformning av akten, sång, musik mm
 • Jordbegravning eller kremationsbegravning
 • Programblad
 • Minnesstund och svar om deltagande
 • Utformning av dödsannons och ev minnesfond
 • Val av kista och eventuell urna
 • Omhändertagande och kistläggning
 • i egna kläder, svepdräkt eller befintliga kläder
 • Personligt avsked, om önskemål om detta finns
 • Val av kistdekoration och blommor
 • Kostnadsuppgift och dokumentation
 • Försäkringsinventering
 • Nedstängning av sociala medier
 • Gravsten eller textkomplettering
 • Familjejuridik, bouppteckning etc

Hembesök


Om ni istället önskar att vi kommer på hembesök så gör vi gärna det.

Ordna begravningen på nätet 

Du kan också förbereda och beställa en komplett begravning direkt på vår hemsida. Du kan titta på priser och produkter och göra en beställning eller bara en planering för dig själv. När du skickar in din beställning kontaktar vi dig och går igenom den i lugn och ro med dig. Befinner du dig eller dina anhöriga på annan ort och har svårt att komma in till oss så är detta ett bra alternativ. Ordna begravning här >>

Hur ordnar man en bra begravning?

En begravning är verkligen personlig, både med avseende på den döde som är huvudperson för sista gången, men också för de efterlevande. Men det är stor skillnad mellan olika begravningar och en begravning kan göras bättre eller sämre. Hur bra en begravning blir beror oftast på planeringen.
Viktigt är att alla som stod den döde nära får komma till tals när begravningen skall förberedas, även barn och ungdomar i familjen.

Som anhörig är det oftast inte möjligt att från början ha en uppfattning om hur allt skall vara och vilka alternativ som finns. Det är därför begravningsbyråns uppgift att hjälpa till med planeringen och ge goda råd baserade både på erfarenhet och kunskap.

Det kan gälla allt från hur bädden i kistan skall utformas och vilka kläder den döde skall ha på sig i döden. Om man skall följa den döde i procession till kyrkan eller kapellet eller inte. Hur man skall ordna placeringen i kyrkan, vem som skall sitta bredvid vem. Vilken musik man tycker passar in på den döde. Om det finns vissa färger som man vill att kista och dekoration skall gå i. Vad man skall tänka på vid gravsättningen så att även den blir den bästa tänkbara?

Erfarenheten visar att man sällan ångrar det man gjorde, men ofta det man inte gjorde. En erfaren och kunnig begravningsbyrå är en garanti för att begravningen verkligen blir så bra som möjligt inom de ramar man tänkt sig och med de förutsättningar som finns.