Fastighet

Image

Fastighet

Brödtext

Vi kan hjälpa Er med köpekontrakt och köpebrev. När det gäller överlåtelser inom familjekretsen kan Vi även ge råd angående köp alternativt gåva. Vidare kan Vi hjälpa till med lagfartsansökningar, upprättande av reverser, nyttjanderättsavtal samt deklarationer.